Patron


Andrzej Samulowski urodził się w Sząbruku na Warmii dnia 2 kwietnia 1840 roku. Był działaczem i poetą. Pozostała po nim spora literacka spuścizna; nie tyle jednak piórem przysłużył się polskości ziemi warmińskiej, ile czynem. Główna działalność Samulowskiego przypada na lata 1870-1920. Właśnie wtedy osiada w Gietrzwałdzie i tu zakłada polską księgarnię. Zaopatruje niemal całą warmińską ziemię w elementarze, podręczniki szkolne, książki beletrystyczne. Jego największą zasługą jest założenie wraz z Franciszkiem Szczepańskim i Janem Liszewskim “Gazety Olsztyńskiej”, która zaczęła wychodzić od 1885 roku. Bierze czynny udział w akcji wyborczej do Sejmu pruskiego w 1893 roku, na rzecz jedynego polskiego kandydata – Franciszka Szczepańskiego. Mimo podeszłego wieku angażuje się, głównie piórem, w akcję plebiscytową. Andrzej Samulowski zmarł 10 kwietnia 1928 roku i został pochowany w Gietrzwałdzie, gdzie spędził większą część swojego życia.

Dom Andrzeja Samulowskiego
Dom Andrzeja Samulowskiego
Andrzej Samulowski
Andrzej Samulowski
0
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu