Zdalna Szkoła

 

W 2020 roku Gmina Gietrzwałd realizuje dwa projekty grantowe:

  • pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,
  • Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Projekty finansowane są w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.

Kwoty otrzymanych dotacji wynoszą: Zdalna Szkoła – 60 000,00 zł i Zdalna Szkoła+ – 55 000,00 zł. Łącznie zakupiono 51 laptopów z akcesoriami, które zostaną już jesienią przekazane do Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Gietrzwałdzie, w Biesalu i w Sząbruku.

Dzięki tym zakupom jesteśmy odpowiednio przygotowani w razie konieczności kształcenia zdalnego w dobie pandemii koronowirusa.

Więcej informacji nt. możliwości użyczenia sprzętu nauczycielom i uczniom już wkrótce.

 

0
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu