Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie

ul. Szkolna 8, 11-036 Gietrzwałd
tel. do przedszkola: 89 5 12 32 20
tel. do szkoły: 89 5 12 32 86

Adres email: zspgietrzwald-sekretariat@o2.pl

Inspektor Ochrony Danych
Maciej Żołnowski
maciej.zolnowski@cbi24.pl


 Formularz kontaktowy

* pole wymagane
Polityka prywatności i pliki cookies

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gietrzwałdzie (nr tel.: 89 5 12 32 86 ,  adres e-mail: zspgietrzwald-sekretariat@o2.pl). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel. 576668007, adres e-mail – inspektor@cbi24.pl.  Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Mapa

0
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu