Nasza klasa jest the best! – Cykliczne zajęcia dla uczniów klasy V.

Zajęcia mają na celu integrację zespołu klasowego + przekazywanie treści wychowawczych ważnych z punktu widzenia klasy. Przewidywane jest dwa spotkania w semestrze. W semestrze pierwszym celem zajęć październikowych oprócz integracji będzie wspomaganie kreatywności uczniów. Celem zajęć grudniowych będzie uwrażliwienie uczniów na potrzeby osób niepełnosprawnych lub gorzej funkcjonujących w społeczeństwie (m.in. wyjazd do kina na film Cudowny  chłopiec). Tematyka zajęć w drugim semestrze będzie podana na początku drugiego semestru po zdiagnozowaniu potrzeb wychowawczych uczniów.

0

Plan koncertów „Pozytywka” na rok 2017/2018

„Posługujemy się dźwiękami, aby tworzyć muzykę, tak jak posługujemy się słowami, aby tworzyć język”.

Fryderyk Chopin


 • 25.10 (wtorek) – “…dawno temu w starożytnej Grecji”
 • 23.11 (czwartek) – “Co w cygańskiej duszy gra?”
 • 12.12 ( wtorek) – “Prezent od pana Piotra”
 • 16.01 ( wtorek) – “Na pomoc”
 • 09.02 ( piątek) – “Z wizytą u cioci Wioli”
 • 08.03 (czwartek) – “Szukając wiosny”
 • 06.04 (piątek) – “Muzyka smutna i radosna”
 • 08.05 ( wtorek) – “Bardzo dziki zachód”
 • 05.06 ( wtorek) – “Śpiewać każdy może”

 

0

Posiłki

Możliwość opłaty za obiady za dożywianie przelewem do 25 każdego miesiąca (za wrzesień do 15 września) na konto:

WBS oddział w Gietrzwałdzie

50 8857 1067 3006 0609 3943 0001

Na przelewie proszę zaznaczyć:

 • opłaty za dożywianie
 • za jaki miesiąc
 • imię i nazwisko dziecka

Opłaty za pozostałe miesiące należy wnieść do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wydawania obiadów, np: do 25 września opłata za październik.


Rok Miesiąc Dni Kwota Suma
2017 Wrzesień 19 2,50 zł 47,50 zł
2017 Październik 22 2,50 zł 55,00 zł
2017 Listopad 20 2,50 zł 50,00 zł
2017 Grudzień 16 2,50 zł 40,00 zł
2018 Styczeń 13 2,70 zł 35,10 zł
2018 Luty 18 2,70 zł 48,60 zł
2018 Marzec 20 2,70 zł 54,00 zł
2018 Kwiecień 19 2,70 zł 51,30 zł
2018 Maj 18 2,70 zł 48,60 zł
2018 Czerwiec 14 2,70 zł 37,80 zł

Prosimy o dołożenie staranności przy wypełnianiu opisu przelewu (imię i nazwisko dziecka, miesiąc za jaki jest płacone).


Opłata za herbatę:
8,00 zł – cały semestr

0

Nabór 2017/2018

Nabór do szkoły:
 
Przypominamy, że wciąż trwa nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie w roku szkolnym 2017/2018.
Do Szkoły Podstawowej w Gietrzwałdzie przyjmowane są dzieci:
 • z urzędu – zamieszkałe w obwodzie szkoły ( Gietrzwałd, Woryty, Rentyny, Nowy Młyn, Naglady, Łajsy, Cegłowo, Pęglity, Tomaryny 9, 9A-D, 10, 10A-D),
 • na prośbę rodziców ( prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.
 Zapisu do Szkoły dokonują rodzice, (opiekunowie prawni) wypełniając kartę zgłoszenia. Karta do pobrania jako załącznik. Aby pobrać dokumenty należy kliknąć poniższy link. Wydrukować dokumenty, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły.
 

Nabór do przedszkola:

Aby pobrać dokument należy kliknąć jego nazwę. Wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły.

0
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu