Projekt “Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o czym marzą!”

Gmina Gietrzwałd rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „KREATYWNE PRZEDSZKOLAKI MOGĄ OSIĄGNĄĆ WSZYSTKO O CZYM MARZĄ!”

Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w ramach działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych tj. porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje społeczne, inicjatywność, przedsiębiorczość, kreatywności u 184 dzieci w wieku przedszkolnym (2,5-6 lat) z 3 Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Sząbruku, Gietrzwałdzie, Biesalu z gminy Gietrzwałd w okresie od 01.08.2018 do 31.07.2020 r. poprzez realizacje minimum dwóch rodzajów zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla dzieci przez 19 miesięcy, podniesienie kompetencji 11 nauczycielek, 3 opiekunek (kadra wspierająca) i warsztaty dla 130 rodziców.

GRUPA DOCELOWĄ SĄ:

  • 100% dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkoli: 60 dzieci w Gietrzwałdzie, 80 dzieci w Sząbruku, 44 dzieci w Biesalu.
  • Nauczyciele i opiekunowie: 3 nauczycieli i 1 opiekun zatrudnionych w Gietrzwałdzie, 5 nauczycieli i 2 opiekunów zatrudnionych w Sząbruku, 3 nauczycieli zatrudnionych w Biesalu.
  • Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli: 40 rodziców dzieci z przedszkola w Gietrzwałdzie, 60 rodziców dzieci z przedszkola w Sząbruku, 30 rodziców dzieci z przedszkola w Biesalu.

Więcej informacji znajduje się w pliku PDF: PROJEKT.PDF

 

0
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu