Dyrekcja i nauczyciele


 

p.o. Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego – mgr Wojciech Kosiewicz

 


NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA

Grupa Misie: mgr Bogumiła Cieszyńska

Grupa Tygrysy: mgr Katarzyna Grzegorzewska/ mgr Anna Kłapa

Grupa Starszaki: mgr Karolina Grzeszczyk


NAUCZYCIELE SZKOŁY

Klasa: 1 – wychowawstwo: mgr Marta Brdak

Klasa: 2 – wychowawstwo:  mgr Joanna Stankowska

Klasa: 3 – wychowawstwo:  mgr Aneta Pieńkosz

Klasa: 4 – wychowawstwo: mgr Małgorzata Multan

Klasa: 5 – wychowawstwo: mgr Alicja Kucharzewska- Samko 

Klasa: 6 – wychowawstwo: mgr Ewelina Kałamarska  

Klasa: 7 – wychowawstwo: mgr Iwona Łuniewska

Klasa: 8 – wychowawstwo: mgr Agnieszka Kowalska 


język polski – mgr Ewelina Kałamarska

język niemiecki– mgr Jolanta Wilga

język angielski– mgr Agnieszka Kowalska

historia – mgr Wojciech Kosiewicz / mgr Julita Chmielewska

matematyka– mgr Małgorzata Multan

biologia – mgr Beata Nowogórska

przyroda – mgr Beata Nowogórska

chemia – mgr Beata Nowogórska

fizyka – mgr Paweł Pietkiewicz 

geografia – mgr Marzena Kędzior

muzyka – mgr Alicja Kucharzewska- Samko

plastyka – mgr Alicja Kucharzewska- Samko

technika – mgr Alicja Kucharzewska- Samko

informatyka – mgr Paweł Pietkiewicz

WOS – mgr Wojciech Kosiewicz

WF – mgr Radosław Nadolski 

WDŻ – mgr Beata Nowogórska

doradztwo zawodowe – mgr Anna Afanasjew

EDB – mgr Joanna Konarska

religia –  mgr Marzena Kędzior

zajęcia korekcyjno- kompensacyjne – mgr Joanna Stankowska

Język polski dla uchodźców – mgr Joanna Konarska

 

Nauczyciele wspomagający: mgr Julita Chmielewska, mgr Grażyna Dulczewska, mgr Anna Marlęga

 

ŚWIETLICA – mgr Iwona Łuniewska , mgr Alicja Kucharzewska- Samko,

mgr Aneta Pieńkosz, mgr Marta Brdak, mgr Agnieszka Rymkiewicz, mgr Marzena Kędzior

LOGOPEDA – mgr Agnieszka Rymkiewicz

PEDAGOG – mgr Karolina Kucharzewska

PSYCHOLOG – mgr Anna Wielgan

BIBLIOTEKA SZKOLNA – mgr Iwona Wojciechowska

 

 

 

 

 

12+
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu