Zajęcia w przedszkolu

We wtorek 22.09.2020 roku “Misie” brały udział w kolejnych zajęciach projektu “Przedszkole marzeń-tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd”.
Bohaterem tego dnia był “jeż”.
 
Przedszkolaki wysłuchały opowiadania o przygodzie Jeża, który wyruszył w świat w poszukiwaniu piękniejszego miejsca do zamieszkania. Obejrzały materiał filmowy o tych pożytecznych kolczastych zwierzętach. Poznały ciekawostki z życia jeży.
 
Następnie samodzielnie przygotowały masę solną i stworzyły z niej własne jeże, a nawet całe rodziny jeży.
 
0

Rekrutacja w ramach projektu „Przedszkole marzeń – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd”

Drodzy rodzice/opiekunowie prawni, do dnia 30 września 2020 r. przyjmujemy zapisy na bezpłatne zajęcia dla przedszkolaków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gietrzwałdzie w grupie MISIE (najmłodsze przedszkolaki) w ramach projektu „Przedszkole marzeń – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

W roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu do zrealizowania pozostały następujące zajęcia:
– kulinarne,
– przyrodniczo-eksperymentalnych,
– języka angielskiego,
– robotyki (dla chętnych).

Ponadto każde dziecko będzie miało zapewniony udział w dwóch wycieczkach edukacyjnych.

ZAJĘCIA BĘDĄ REALIZOWANE OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2020 R.

Rodziców/opiekunów prawnych dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną w roku szkolnym 2020/2021 prosimy o wypełnienie i dostarczenie do dnia 30 września 2020 r. formularzy rekrutacyjnych. Natomiast rodzice/opiekunowie prawni dzieci kontynuujących edukację przedszkolną wypełniają tylko DEKLARACJĘ KONTYNUACJI udziału w projekcie.

Dokumenty dostępne są w przedszkolu (u wychowawcy Grypy „MISIE”) oraz w biurze projektu (Urząd Gminy Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, pok. nr 10).

Do pobrania:

0

O projekcie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Przedszkole marzeń – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Gietrzwałd poprzez utworzenie jednego nowego oddziału przedszkolnego, niwelowanie deficytów dzieci obje tych wsparciem poprzez udział w zajęciach specjalistycznych, podniesienie kompetencji 5 nauczycielek i opiekunek, poprawa funkcji wychowawczych 10 rodziców, podniesienie kompetencji kluczowych tj. porozumiewanie się w j. angielskim, kompetencje społeczne, inicjatywność, przedsiębiorczość, kreatywność u 13 dzieci w wieku przedszkolnym z woj. warmińsko-mazurskim w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gietrzwałdzie, w okresie od 1.09.2018 r. do 30.06.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 205 630,35 zł

0

Przedszkole marzeń – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych

W dniu 12.10.2018 r. Gmina Gietrzwałd podpisała umowę na dofinansowanie projektu „Przedszkole marzeń – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd” w ramach osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki, Działania RPWM 02.01.00 – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego

Zadanie polega na:

– utworzeniu nowego oddziału przedszkolnego dla 13 dzieci w wieku przedszkolnym w ZSP w Gietrzwałdzie,

– realizacji zajęć dodatkowych niwelujących stwierdzone deficyty u dzieci,

– podniesieniu kompetencji nauczycieli i opiekunów,

– podniesieniu funkcji wychowawczych rodziców,

– realizacja zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe u dzieci.

GRUPĄ DOCELOWĄ SĄ:

13 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkola w Gietrzwałdzie,
Nauczyciele i opiekunowie: 4 nauczycieli i 1 opiekun zatrudnionych w Gietrzwałdzie,
Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w Gietrzwałdzie: 10 rodziców.

 

W ramach zadania zaplanowano wyposażenie sali w m.in.: meble, wykładzinę, odkurzacz, naczynia, sprzęt multimedialny, podstawowe zabawki, piaskownicę, a także apteczkę.

Tematyka zajęć będzie zgodna z obowiązującą podstawą programową edukacji przedszkolnej. Dzieci będą uczyły się m.in. samodzielności w czynnościach higienicznych samoobsługowych, spożywaniu posiłków, współpracy w grupie, poznawania świata, poznawania norm i zasad społecznych, eksploatacji elementów techniki, rozwój umiejętności manualnych, umiejętności wystąpień publicznych.

W trakcie zajęć będą wykorzystywane zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne. W projekcie zaplanowano zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia artystyczno-kreatywne, eksperymentalno-przyrodnicze, kulinarne, robotykę, język angielski, cztery wycieczki (po 2 na rok szkolny) oraz warsztaty eksperymentalne.

Zajęcia będą realizowane do 31.12.2020r.

Finansowanie:

1. Dofinansowanie- 205 630,35zł

2. Wkład własny- 37 464,65zł

3. Wartość zadania- 243 095,00zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Przedszkole marzeń – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Gietrzwałd”

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Gietrzwałd poprzez utworzenie jednego nowego oddziału przedszkolnego, niwelowanie deficytów dzieci obje tych wsparciem poprzez udział w zajęciach specjalistycznych, podniesienie kompetencji 5 nauczycielek i opiekunek, poprawa funkcji wychowawczych 10 rodziców, podniesienie kompetencji kluczowych tj. porozumiewanie się w j. angielskim, kompetencje społeczne, inicjatywność, przedsiębiorczość, kreatywność u 13 dzieci w wieku przedszkolnym z woj. warmińsko-mazurskim w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gietrzwałdzie, w okresie od 1.09.2018 r. do 30.06.2020 r.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 205 630,35 zł

 

0

Zdalna Szkoła

 

W 2020 roku Gmina Gietrzwałd realizuje dwa projekty grantowe:

  • pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,
  • Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Projekty finansowane są w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.

Kwoty otrzymanych dotacji wynoszą: Zdalna Szkoła – 60 000,00 zł i Zdalna Szkoła+ – 55 000,00 zł. Łącznie zakupiono 51 laptopów z akcesoriami, które zostaną już jesienią przekazane do Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Gietrzwałdzie, w Biesalu i w Sząbruku.

Dzięki tym zakupom jesteśmy odpowiednio przygotowani w razie konieczności kształcenia zdalnego w dobie pandemii koronowirusa.

Więcej informacji nt. możliwości użyczenia sprzętu nauczycielom i uczniom już wkrótce.

 

0

“Odyseja Umysłu”

W środę, 30 października, uczniowie klas VI-VII (uczestnicy ubiegłorocznego projektu English Teaching) spotkali się ze swoimi rówieśnikami, którzy brali udział w 40. Finale Światowym “Odysei Umysłu” w Stanach Zjednoczonych (Michigan State University). Uczniowie olsztyńskiej szkoły nr 2 opowiedzieli o swojej pracy konkursowej a trenerzy przedstawili ideę programy “Odyseja Umysłu”, który rozwija kreatywne i krytyczne myślenie, promuje twórcze rozwiązania problemów oraz pracę zespołową. Nasi uczniowie zmierzyli się również z zadaniami manualnymi i słownymi. Najwyżej oceniane były odpowiedzi kreatywne i nieprzewidywalne. Następnie uczniowie z SP nr 2 opowiedzieli o tym, jak wyglądała gala Światowego Finału Odysei Umysłu w USA oraz pokazali swoje pamiątki przywiezione z Michigan State University. 

Dziękujemy Odyseuszom, Trenerkom oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie za ciepłe przyjęcie, a programowi English Teaching za organizację spotkania.

A. Kowalska

0

Zajęcia kreatywno-artystyczne w przedszkolu

Zajęcia kreatywno-artystyczne, przyrodniczo-eksperymentalne i kulinarne w ramach projektu „Przedszkole marzeń – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w gminie Gietrzwałd” w zeszłym tygodniu prowadziły nas przez poznawanie pochodzenia mąki i jej rodzajów, różnego rodzaju pieczywa, wełny, masła, aż po pieczenie ziemniaków w ognisku. Dziękujemy Państwu Żmitro za zorganizowanie ogniska oraz Państwu Taranowskim za przepyszne ciastka. Dzięki Wam było wesoło i smacznie 

0
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu