Posiłki

Możliwość opłaty za obiady za dożywianie przelewem do 25 każdego miesiąca (za wrzesień do 15 września) na konto:

WBS oddział w Gietrzwałdzie

50 8857 1067 3006 0609 3943 0001

Na przelewie proszę zaznaczyć:

  • opłaty za dożywianie
  • za jaki miesiąc
  • imię i nazwisko dziecka

Opłaty za pozostałe miesiące należy wnieść do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wydawania obiadów, np: do 25 września opłata za październik.

Do pobrania: deklaracja korzystania z posiłków: wersja PDF / wersja DOCX


Rok Miesiąc Dni Kwota Suma
2019 Wrzesień 20 3 zł 60,00 zł
2019 Październik 23 3 zł 69,00 zł
2019 Listopad 19 3 zł 57,00 zł
2019 Grudzień 14 3 zł 42,00 zł
2020 Styczeń 9 3,50 zł 31,50 zł
2020 Luty 20 3,50 zł 70,00 zł
2020 Marzec 22 3,50 zł 77,00 zł
2020 Kwiecień 15 3,50 zł 52,50 zł
2020 Maj 20 3,50 zł 70,00 zł
2020 Czerwiec 17 3,50 zł 59,50 zł

Prosimy o dołożenie staranności przy wypełnianiu opisu przelewu (imię i nazwisko dziecka, miesiąc za jaki jest płacone).


Opłata za herbatę:
8,00 zł – cały semestr

0

Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym – 29 08 2019 r. – otrzymałem z Urzędu gminy w Gietrzwałdzie informację na temat organizacji dowożenia uczniów do szkoły od 01 września. Proszę o uważne zapoznanie się z informacją zawartą w załączniku i ustalenie przystanku i godziny odjazdu autobusu. W przypadku niektórych miejscowości są istotne zmiany w stosunku do ubiegłego roku szkolnego. Generalna zasada różniąca obecny system z dotychczas obowiązującym polega na zamianie transportu szkolnego na transport o charakterze publicznym. Oznacza to, że dzieci mające uprawnienia ze względu na odległość od miejsca zamieszkania do szkoły będą dojeżdżać do szkoły autobusami publicznymi (ogólnie dostępnymi) na podstawie biletów miesięcznych opłaconych przez gminę i wydawanych w szkole. We wrześniu 2019 r. w autobusach będą podróżować opiekunki. Od października 2019 r. dzieci będą podróżować samodzielnie. Bezpieczeństwo w autobusach będzie zapewniał monitoring wizyjny tak jak np. w komunikacji miejskiej. Odpowiedzialność za bezpieczne dotarcie dziecka z domu do przystanku oraz od przystanku do domu pozostanie po stronie rodziców.  

Leszek Orciuch

 

Rozkład jazdy [PDF]


Wszyscy rodzice, którzy zainteresowani są korzystaniem przez dziecko z dowozu szkolnego zobowiązani są do podpisania i dostarczenia oświadczenia do sekretariatu szkoły. Wyłącznie na tej podstawie będą zamawiane i wydawane bilety autobusowe. Dotyczy dzieci szkolnych i zerówki.

Oświadczenie do pobrania:

0
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu