Szkolna Kasa Oszczędności

Ważną rolę w codziennym życiu człowieka odgrywa umiejętność właściwego gospodarowania pieniędzmi. Powinniśmy się jej uczyć od najmłodszych lat. Taką możliwość dają Szkolne Kasy Oszczędności.

Głównymi celami Szkolnej Kasy Oszczędności są:

  • upowszechnianie idei systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi;
  • propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO;
  • popularyzacja wiedzy bankowej;
  • pomysłowość i przedsiębiorczość w organizowaniu źródeł dochodów;
  • pozyskiwanie uczniów jako przyszłych klientów Banków Spółdzielczych.

Opiekunem SKO w szkole jest nauczyciel do którego uczniowie systematycznie wpłacają dowolne kwoty pieniędzy na książeczki SKO. Mają też prawo do wypłacania ich w dowolnym terminie, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Dyplom dla Szkolnej Kasy Oszczędności przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gietrzwałdzie za udział w konkursie Dziś oszczędzam w SKO - jutro w Banku Spółdzielczym
Dyplom dla Szkolnej Kasy Oszczędności przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gietrzwałdzie za udział w konkursie Dziś oszczędzam w SKO – jutro w Banku Spółdzielczym

Pieniądze mogą być również wpłacane do wychowawców, którzy przekazują je szkolnemu opiekunowi. Szkoła posiada książeczkę oszczędnościową PKO, na którą wpłacane są pieniądze uczniów. Nad sprawną organizacją oszczędzania czuwa dyrektor szkoły, który jednocześnie wyraża zgodę na działalność SKO w naszej placówce. Koordynatorem jest Bank Spółdzielczy który wspiera i pomaga w sprawnym działaniu Szkolnej Kasy Oszczędności. SKO bierze czynny udział w życiu szkoły i systematycznie współpracuje z organizacjami działającymi na jej terenie.

W każdym roku szkolnym przyjmowani są nowi członkowie SKO, a szczególnie uroczyście pierwszoklasiści, którzy po raz pierwszy otrzymują książeczki SKO. W czasie trwania roku szkolnego opiekun SKO przygotowuje gazetki dotyczące usług banków. Uczeń może się z nich dowiedzieć, co oznaczają słowa, z którymi spotyka się na co dzień, ale nie zawsze je rozumie np. bank, bankomat, konto osobiste, czek, książeczka oszczędnościowa, kredyt i inne. W celu przybliżenia usług banku organizowane są wycieczki do Banku Spółdzielczego, bankomatu, czy też zapraszani są do szkoły pracownicy banku, którzy zapoznają uczniów z działalnością tej instytucji. Odbywają się też apele poświęcone oszczędzaniu nie tylko pieniędzy, ale również wody, energii elektrycznej, dbania o zieleń i sprzętu sportowego. W szkole organizowane są konkursy plastyczne, literackie nawiązujące do idei szeroko rozumianego oszczędzania. Fundatorem nagród jest bank lub są zakupywane z oprocentowania książeczki PKO. Szkoła bierze również udział organizowanych przez Bank Spółdzielczy. Dużą popularnością cieszy się wśród szkół, w których działa SKO, organizowany co roku ogólnopolski konkurs ,, Dziś oszczędzam w SKO- jutro w Banku Spółdzielczym’’. Konkurs rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w kwietniu. Podstawowymi kryteriami oceny szkół w konkursie jest:

  • powszechność oszczędzania w szkole;
  • średnia wysokość wkładów przypadająca na jednego członka SKO;
  • pomysłowość i przedsiębiorczość w organizowaniu źródeł dochodów;
  • popularyzacja wiedzy bankowej.

Szkolny opiekun SKO opracowuje dokumentację, w której zawarte są przedsięwzięcia realizowane w szkole w ramach Szkolnej Kasy Oszczędności. Na początku roku szkolnego szkoły otrzymują z banku materiały reklamowe: plakaty do rozwieszenia na korytarzach, kalendarze do klas, zakładki, plany lekcji i inne pomoce, z których uczniowie chętnie korzystają. W szkole SKO cieszy się dużą popularnością. Uczniowie, zwłaszcza młodszych klas chętnie wpłacają pieniądze na książeczkę, marząc o realizacji swoich zamierzeń. Pamiętają o tym, że:

,,Kto oszczędza, ten z łatwością
Dzięki drobnym oszczędnościom
Każdy cel osiągnąć zdoła.’’

Opiekun
Szkolnej Kasy Oszczędności
Danuta Riemer

0
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu