Świetlica

Do zadań świetlicy należy:

  • zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dzieciom w czasie pobytu w świetlicy,
  • prowadzenie zajęć zorganizowanych, w tym:
  • zabaw tematycznych, towarzyskich, ruchowych,
  • zajęć plastycznych, technicznych, muzycznych, żywego słowa,
  • spacerów i wycieczek,
  • konkursów, przedstawień, prezentacji, wystaw,
  • prowadzenie innych zajęć, zgodnie z życzeniami i oczekiwaniami dzieci: oglądanie filmów programów dla dzieci, słuchanie audycji itp.,
  • umożliwienie spożycia posiłku,
  • umożliwienie odrobienia lekcji przy pomocy nauczyciela.

Regulamin świetlicy [PDF]

Zajęcia na świetlicy szkolnej
Zajęcia na świetlicy szkolnej

 

Zajęcia na świetlicy szkolnej
Zajęcia na świetlicy szkolnej

 

Zajęcia na świetlicy szkolnej
Zajęcia na świetlicy szkolnej

 

0
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu