Zasady zgłaszania dzieci na posiłki wydawane w zs-p gietrzwałd

  1. Zgłoszenie dziecka na posiłek odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. W tej sprawie należy wysłać wiadomość e-mail na dwa adresy
   • iwona.luniewska@zspgietrzwald.pl
   • wisniewska.ewa@gietrzwald.pl

   W wiadomości należy podać w przypadku ucznia:

   • imię i nazwisko zgłaszanego dziecka
   • klasę do której uczęszcza

   a w przypadku wychowanków przedszkola:

   • imię i nazwisko dziecka
   • grupę
   • posiłki, z których będzie korzystało dziecko
  2. Jednorazowe zgłoszenie dziecka będzie skuteczne do momentu zgłoszenia rezygnacji. Oznacza to, że księgowość będzie naliczała odpłatność za posiłki w kolejnych okresach (miesiącach) rozliczeniowych.
  3. Rezygnacja z posiłków będzie skuteczna po przesłaniu wiadomości e-mail na dwa adresy:
   • iwona.luniewska@zspgietrzwald.pl
   • wisniewska.ewa@gietrzwald.pl

   z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

  4. Odpłatność za posiłki od 01 września 2020 r. wynosi:
   • obiad  (przedszkole, szkoła) – 5 zł
   • śniadanie (przedszkole) – 3 zł,
   • podwieczorek (przedszkole) – 2 zł.
  5. Odpłatność w okresach (miesiącach) rozliczeniowych ustala się mnożąc ilość dni żywieniowych przez stawkę określającą posiłki, z których będzie korzystało dziecko.
  6. Odpłatność za wrzesień 2020 r. należy wnieść do 15 września, a za kolejne okresy (miesiące rozliczeniowe) do 10 dnia każdego miesiąca.Odpłatności za posiłki należy dokonywać na konto ZS-P Gietrzwałd nr: 50 8857 1067 3006 0609 3943 0001 podając w opisie: opłata za żywienie   (imię i nazwisko dziecka, klasa/grupa, miesiąc….)
  7. Nieterminowe regulowanie płatności może spowodować odmowę wydania posiłku dziecku.

Uprzejmie proszę wszystkich rodziców o ustalenie, czy nie zalegają z płatnościami za poprzednie lata szkolne. System księgowy generuje zaległości sięgające nawet 4 lat wstecz. Ustalenia stanu zadłużenia/nadpłaty można dokonać u Księgowej –  Pani Ewy Wiśniewskiej – pod numerem telefonu: 895241931 od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 14:30. Nieuregulowane płatności mogą mieć wpływ na odmowę zakwalifikowania dziecka na posiłki w szkole w bieżącym roku szkolnym.

1+
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu