Konkurs czytelniczo-plastyczny “Niezwykłe przygody Kici Koci”

W ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” przedszkolaki z Gietrzwałdu wzięły udział w konkursie czytelniczo-plastycznym „Niezwykłe przygody Kici Koci”. W trakcie trwania konkursu dzieci miały okazję do zapoznania się z Kicią Kocią i jej niezwykłymi przygodami. Należy jednak przyznać, że Kicia Kocia, dzieciom jest bardzo dobrze znana.
W trzech kategoriach wiekowych niezależne jury wybrało trzy pierwsze miejsca i przyznało wyróżnienia pozostałym uczestnikom.
 
W Kategorii „Grupa Misie”
1. Szymon Gajo
2. Grześ Tomporowski
3. Olek Woliński
 
W Kategorii „Grupa Tygrysy”
1. Karolinka Łajca
2. Nadia Greinfenberg
3. Wiktoria Szymanowska
 
W Kategorii „Grupa Starszaki”
1. Zosia Piotrowska
2. Olek Laskowski
3. Zosia Cieszyńska
 
Nagrody, zostały zakupione dzięki pozyskanym funduszom z programu. Dziękujemy także Państwu Butkiewicz i Kupis za dodatkowe upominki. Wszystkim artystom serdecznie gratulujemy! I zachęcamy do wspólnego czytania książek.
0

Przedszkolaki w programie “Gietrzwałd, moja miejscowość – wczoraj i dziś. 670-lecie Gietrzwałdu.”

W maju Przedszkolaki ze wszystkich grup wzięły udział w programie „Gietrzwałd, moja miejscowość – wczoraj i dziś. 670-lecie Gietrzwałdu.” Przez tydzień na zajęciach poznawały historię Gietrzwałdu, genezę nazwy, jego najważniejsze instytucje. Na spacerach porównywały miejsca z archiwalnych fotografii, dostrzegały różnice pomiędzy budownictwem, podziwiały deskalia. Odwiedziły Izbę muzealną, wysłuchały „Legendy o ruchomych wzgórzach” Marii Zientary-Malewskiej, do której stworzyły ilustrację. Zajęcia miały na celu pogłębić wśród dzieci przynależność do małej ojczyzny, zwrócić ich uwagę na obchodzony Jubileusz 670-lecia Gietrzwałdu.

0

Konkurs czytelniczo-plastyczny

Uwaga!!! Konkurs!!!
 
Zapraszamy do udziału konkursie czytelniczo-plastycznym “Niezwykła przygoda Kici-Koci”. Zapraszamy wszystkie dzieci do czytania przygód Kici-Koci oraz wykonania konkursowej pracy plastycznej.
 
Warunki uczestnictwa:
 • warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej pod hasłem “Niezwykła przygoda Kici-Koci”
 • konkurs skierowany jest do przedszkolaków wszystkich grup przedszkolnych Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Gietrzwałdzie
 • dopuszcza się wyłącznie prace indywidualne (nie zespołowe)
 • technika pracy: dowolna – płaska, format A4
 • pracy plastycznej nie podpisujemy, ale przy oddaniu na konkurs zostaje jej nadany numer identyfikacyjny
 
Prace konkursowe należy dostarczyć do wychowawczyń grup, do 20.05.2022r.
 
Cele konkursu:
 • popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci
 • zachęcanie do podejmowania aktywności plastycznej i czerpania radości podczas działań plastycznych
 • rozwijanie wyobraźni twórczej, kreatywności
 • poszerzanie wiedzy na temat różnorodnych form plastycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej.
Ocena prac i nagrody:
Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
 • właściwe ujęcie tematu – zgodność z tematem konkursowym;
 • samodzielność wykonania pracy;
 • technika wykonania – pomysłowość;
 • estetyka wykonania;
 • staranność.
Oceny prac dokona niezależna Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Spośród przyjętych prac Komisja Konkursowa wybierze po 3 prace z każdego, z trzech oddziałów przedszkolnych naszej placówki. Możliwe są także wyróżnienia specjalne. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 
Ogłoszenie wyników nastąpi 12.06.2022 r. na stronie facebooku przedszkola: https://www.facebook.com/Przedszkole-ZS-P-w-Gietrzwaldzie (organizator zastrzega sobie prawo do innego terminu ogłoszenia wyników w razie sytuacji niezależnych od organizatora).
 
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
 
Termin składania prac: 20.05.2022
 
Zapraszamy!!!
 
0

Dzień Kota

17 lutego świętowaliśmy DZIEŃ KOTA. Z tej okazji w naszej szkole ogłosiliśmy konkurs, poświęcony właśnie kotom. Piękne prace przygotowali uczniowie klas 1-3. Jury miało duży problem z wyłonieniem zwycięzców, dlatego były również wyróżnienia. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim, którzy wykonali prace plastyczne.

0

W Tygryskach świętowaliśmy Dzień Zakochanych

W Tygryskach świętowaliśmy Dzień Zakochanych. Rozmawialiśmy o tym czym jest miłość, kogo lubimy, kochamy. Oprócz ogromnej miłości do rodziców i najbliższych, dzieci wymieniały również swoich czworonożnych pupili. Cieszymy się,że w naszej grupie Tygryski czują się dobrze i mają swoich kolegów i koleżanki. Na sam koniec dzieci otrzymały walentynki od tajemniczego wielbiciela 🙂

0

Przedszkolaki polecają odblaski

Na obydwu zdjęciach są dzieci. Właśnie tak widzą pieszych kierowcy, jeśli Ci pierwsi nie zadbają o odpowiedni ubiór. Przedszkolaki polecają odblaski.
 
Eksperyment powstał w ramach akcji Bezpieczny Świetlik.
 
 
0
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu