Gabinet logopedyczny

LOGOPEDA – mgr AGNIESZKA RYMKIEWICZ
nauczyciel mianowany ZSP w Gietrzwałdzie
Telefon : (0-89) 512-32-20

 Godziny pracy logopedy

 

Dzień Zajęcia
wtorek 07:20 – 09:20 przedszkole

13:40 – 14:40 zajęcia z pomocy p-p

14:40 – 15:40 konsultacje dla rodziców

środa 11:40 – 12:40 rewalidacja

12:40 – 13:40 rewalidacja

piątek 07:30 – 09:30 przedszkole

09-35 – 12:35 rewalidacja

12:35 – 13:35 rewalidacja


… aby przekazac światu coś ważnego trzeba umieć to powiedzieć…, bo sposób formownia myśli- ubierania ich w słowa , melodyjny głos, właściwy akcent oraz poprawna artykulacja stanowią nasza wizytówkę i najpełniej nas wyrażają.
Czytelny przekaz informacji , komunikacja na poziomie werbalnym i gestu, piękna dykcja oraz dbałość o dobór słów stanowią mocne strony każdego rozmówcy. Mowa jest bowiem sprawnością , której trzeba się nauczyć.
Najpełniej rozwój mowy, jej ewolucję, kształtowanie obserwujemy u dzieci . Ogromną satysfakcję przynosi świadomość i fakt , że młody człowiek potrafi wyrazić , nazwać swoje potrzeby, myśli oraz stany emocjonalne za pomocą dojrzałego pod względem artykulacyjnym ,leksykalnym , gramatycznym języka.
Misją logopedy jest m.in. pomoc w zdobywaniu szerokich kompetencji językowych, stymulowanie rozwoju mowy, korekta wadliwej artykulacji , wczesna interwencja i profilaktyka logopedyczna. W swojej pracy postawiłam na pomoc dzieciom, u których rozwój mowy przebiega z opóźnieniem oraz zaburzeniami, aby i one mogły kiedyś poznać radość z poprawnego mówienia i poszerzyć granice własnego i językowego świata.

Wykształcenie

Dokonując wyboru zawodu logopedy kierowałam się realizacją własnych zainteresowań : pedagogicznych, medycznych, językowych.

Ukończyłam:

PODYPLOMOWE STUDIUM LOGOPEDYCZNE na Uniwersytecie Wrocławskim ;
FILOLOGIĘ POLSKĄ I KLASYCZNĄ – studia magisterskie na Uniwersytecie A.Mickiewicza w Poznaniu
oraz szereg kursów doskonalących , bo zadaniem logopedy jest ciągłe doskonalenie się po to, by ofiarować swoim pacjentom usługi na najwyższym poziomie.

doskonalenie zawodowe ( ważniejsze formy ) :

 


STUDIA PODYPLOMOWE

• ,, Podyplomowe Studia Mediacji i Alternatywnych form rozwiązywania sporów,, – wydział prawa UWM w Olsztynie


KURSY

• kurs – ,, Kurs psychostymulacji ,,
• kurs – ,, Emisja głosu, dykcja i artykulacja ,,
• kurs – ,, Tłumacz języka migowego I stopnia ,,
• kurs – ,, Język migany dla nauczycieli- stopień II ,,
• kurs – ,, Diagnoza i terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii ,,
• kurs – ,, Rozwiązywanie konfliktów szkolnych – mediacje ,,
• kurs – ,, Psychoterapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży ,,
• kurs – ,, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji ,ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej ,,


WARSZTATY

• warsztat ,, FAS – diagnoza i terapia ,,
• warsztat – ,, Dziecko z rozszczepem podniebienia pierwotnego i / lub wtórnego- leczenie wielospecjalistyczne , diagnoza i terapia zaburzeń mowy ,,
• warsztat – ,, Rehabilitacja głosu i mowy u osób po całkowitym usunięciu krtani ,,
• warsztat ,, Terapia logopedyczna w przedszkolu ,,
• warsztat – ,, Diagnoza dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ,,
• warsztat – ,, Emisja i higiena głosu ,,


SZKOLENIA

• szkolenie ,, Kinezjologia edukacyjna , metoda Paula Dennisona I i II stopnia ,,
• szkolenie ,, Wybrane aspekty masażu logopedycznego ,,
• szkolenie – ,, Pacjent z ADHD w gabinecie logopedycznym ,,
• szkolenie – ,, Analiza wyników badań psychologiczno- pedagogicznych ,,
• szkolenie – ,, Diagnoza potrzeb rozwojowych i monitorowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ,,
• szkolenie ,, Jak rozwinąć inteligencję małego dziecka ,,
• szkolenie ,, Wpływ zaburzeń mowy na trudności szkolne dziecka ,,
• szkolenie ,, Wczesna interwencja logopedyczna ,,


INNE FORMY

• udział w Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej 2003, 2005 r.
• Akcja DBDL 2004,2005,2006 r.

Zasady terapii logopedycznej

• zajęcia logopedyczne na terenie szkoły i przedszkola organizuje i przeprowadza logopeda

• w zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci typowane na podstawie wyników badań psychologicznych i logopedycznych z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wyników badań przeprowadzonych przez logopedę szkolnego

• profilaktycznie logopeda przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne ( stan mowy głośnej i pisma ) , służące wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy

elementy wstępnej diagnozy :

– budowa i sprawność narządów artykulacyjnych

– czynności fizjologiczne w obrębie narządów mowy / gryzienie, żucie , połykanie /

– oddychanie

– orientacyjne badanie słuchu fizjologicznego

– badanie słuchu fonemowego i fonematycznego

– czynności nadawcze i odbiorcze mowy

/ w aspekcie fonetycznym, leksykalnym, gramatycznym i ekspresyjnym /

• logopeda stawia diagnozę, monitoruje ją, weryfikuje oraz podejmuje działania terapeutyczne z uczniem

• zajęcia logopedyczne prowadzone są w grupach od 2 do 4 osób bądź indywidualnie, czas pracy z uczniem od 25 min. do 45 min. raz bądź dwa razy w tygodniu w gabinecie logopedycznym

• podczas zajęć logopedycznych , na podstawie indywidualnych programów i stosowanych metod , usuwane są wszelkie zakłócenia, zaburzenia komunikacji językowej ( wady wymowy : sygmatyzm, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, kappacyzm, gammacyzm, rynolalia, palatolalia, jąkanie ) , przezwyciężane są problemy dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia i dysortografia ) oraz tych z opóźnionym rozwojem mowy (ORM samoistny bądź na tle upośledzenia umysłowego, głuchoty ) . Odbywa się to m.in. poprzez intensywne ćwiczenia korygujące wadliwą artykulację ;mowę niewerbalną- język migowy, piktogramy; ćwiczenia oddechowe, emisyjne oraz stymulujące rozwój mowy.

• logopeda współpracuje z rodzicami, nauczycielami , specjalistami – lekarzami, poradnią psychlogiczno-pedagogiczną, środowiskiem ucznia

• logopeda podejmuje na terenie placówki działania profilaktyczne ; udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prowadzi konsultacje i porady

• terapeuta mowy przestrzega Kodeksu Etycznego Logopedów, doskonali , wzbogaca swój warsztat pracy

• terapia logopedyczna prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzeń językowych.

Minimum gimnastyczne dla szeregów sz, cz…

MINIMUM GIMNASTYCZNE DLA SZEREGÓW ARTYKULACYJNYCH :
– sz, cz, ż, dż
– s, c, z, dz
– ś, ć, ź, dź
– r

Prezentowane tu ćwiczenia : języka, warg, policzków usprawniają aparat mowy – jego motorykę . Są pierwszym etapem korekty logopedycznej ,do której winni włączyć się rodzice ; a ponadto gwarantują wywołanie brakujących bądź zaburzonych głosek.

WSKAZÓWKI DO PRACY :
– ćwiczyć codziennie 10-15 minut
– ćwiczenia wykonywać przed lustrem , aby dziecko mogło obserwować ułożenie i pracę języka, warg, policzków
– każde ćwiczenie wykonujemy wolno, dokładnie i precyzyjnie
– po opanowaniu wszystkich ćwiczeń logopeda przystępuje do wywołania lub korekty zaburzonych szeregów artykulacyjnych

Ćwiczenia języka:

wysuwanie języka daleko na brodę;

1A
oblizywanie warg ruchem okrężnym – usta szeroko otwarte (wargi można posmarować miodem, kremem czekoladowym, mlekiem w proszku);
zlizywanie miodu lub kremu czekoladowego z podniebienia;
wysuwanie języka do przodu i cofanie w głąb jamy ustnej (bez kontaktu z wargami);

1C
unoszenie języka wysoko w kierunku nosa

1E
unoszenie czubka języka do górnych i dolnych zębów, dotykanie językiem poszczególnych zębów (po kolei);

1F
wahadełko – kierowanie języka w kąciki ust bez dotykania językiem warg i zębów;

1GA

1GB
klaskanie językiem – zabawa w konika (naśladowanie stukotu końskich kopyt);
oblizywanie językiem wewnętrznej i zewnętrznej strony zębów ruchem okrężnym, usta szeroko otwarte;
przesuwanie czubka języka od zębów po podniebieniu jak najdalej w głąb jamy ustnej (język zagląda do gardła);
mlaskanie językiem;
wypychanie językiem policzków oraz górnej i dolnej wargi;

1LA

1LB

1LC

1LD

wyraźne wymawianie głosek [ a – l ] bez poruszania brodą, przy szeroko otwartych ustach czubek języka unosimy do wałka dziąsłowego;
wymawianie sylab la la la …lo lo lo …le le le …, poruszanie jedynie językiem – nie brodą ( usta szeroko otwarte );
wymawianie głoski [ t t t…] przez uderzanie końcem języka o podniebienie, podobnie z głoską [d ];
naciskanie językiem na podniebienie –usta otwarte– zwalnianie nacisku;
przeciskanie języka między zębami;

1R
składanie języka w rulonik;

1S

Ćwiczenia warg i policzków :

przesadnie wyraźnie wymawianie samogłosek u – i ( przy “u” wargi ściągnięte do przodu, przy “i” kąciki ust cofnięte) – zabawa w naśladowanie “syreny”;

2AA

2I
wymawianie samogłosek a – o przy szeroko otwartych ustach;
przesadnie wyraźne wymawianie a-e-u-i-o-y;
wysuwanie i spłaszczanie warg złączonych;
cmokanie: (jak na psa, kota) – wargi ściągnięte;
przesuwanie ściągniętych warg na prawo – na lewo;
czesanie dolnymi zębami wargi górnej i na odwrót (naprzemienne zagryzanie warg, zęby mają być odsłonięte);
parskanie wargami (jak konik);
warkotanie (jak motor);

2AB
gwizdanie;
przerzucanie powietrza z jednego policzka do drugiego (zabawa w naśladowanie czynności płukania ust wodą);

2KA

2KB
wciąganie i nadymanie policzków (zabawa w udawanie grubaska i chudzielca);

2LA

2LB
gwałtowne rozwieranie zaciśniętych warg (zabawa w pyszczek ryby);
wyrywanie kartki papieru (szpatułki, rurki) z zaciśniętych warg dziecka;
mocne wymawianie sylab pa… pa… – kartka trzymana przed ustami dziecka powinna odskakiwać;
zbieranie (chwytanie) ustami drobnych elementów np. cukierków, chrupek z talerza itp., pracują tylko usta, dziecko nie pomaga sobie rękami;
unoszenie wargi górnej przy zamkniętych zębach, podobnie opuszczanie wargi dolnej;
nadymanie policzków i powolne wypuszczanie powietrza (zabawa w dziurawy balonik).

Ćwiczenia usprawniające podniebienie miękkie:

kaszlenie z wysuniętym na zewnątrz językiem;
płukanie gardła ciepłą wodą tzw. gulgotanie;
chrapanie na wdechu i wydechu, chrząkanie, chuchanie;
wymawianie głosek [g], [k] z samogłoskami, sylaby np. ak, ka, ku, aka, oko, uku, ga, go, ge …;
oddychanie wyłącznie przez usta lub wyłącznie przez nos;
ssanie smoczka;
głębokie oddychanie – wdech nosem, wydech ustami – usta cały czas otwarte;
przenoszenie skrawków papieru za pomocą rurki (wciąganie powietrza).

0
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu