Informacje ogólne

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie został powołany w 2002r.

W skład zespołu wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Samulowskiego
 • Przedszkole w Gietrzwałdzie 

Są to publiczne jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gietrzwałd


Rok szkolny 2015-16

 • Nadzór pedagogiczny nad zespołem sprawuje Warmińsko – Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie
 • W szkole uczy się 136 dzieci
 • W przedszkolu 50
 • W zespole pracuje 20 nauczycieli i 10 pracowników administracyjno-obsługowych

Szkoła dysponuje:

 • 6 salami lekcyjnymi + 2 sale w przedszkolu
 • pracownią komputerową z 13 komputerami, ze stałym, szybkim dostępem do internetu
 • centrum informacji z 3 komputerami, ze stałym, szybkim  dostępem do internetu (w bibliotece przy gimnazjum)
 • obiektami sportowymi (przy gimnazjum) : w budynku – nowoczesna nowo oddana sala gimnastyczna z boiskami  do gier zespołowych, sala gimnastyki korekcyjnej, sauna
 • na terenach przyszkolnych – boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, bieżnie, kort do tenisa ziemnego

W szkole funkcjonują:

 • świetlica
 • biblioteka (przy gimnazjum)
 • stołówka (przy gimnazjum) i przy przedszkolu
 • gabinet logopedii
 • pedagog
 • szatnia (indywidualne szafki)

Szkoła zapewnia:

 • naukę języka angielskiego od I – VI klasy
 • naukę języka niemieckiego od IV – VI klasy
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
 • możliwość rozwoju muzycznego
 • zajęcia z etyki
 • udział w różnych projektach
 • udział w zajęciach sportowych
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną
0
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu