Wyprawa do lasu

W ramach projektu „Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o czym marzą” dzieci z grupy „Tygrysy” i „Starszaki” wyruszyły do pobliskiego lasu. Mali odkrywcy z bardzo bliska przyglądali się drzewom,grzybom i liściom.

0

Dzieci wykonały piękne jeże

Dzieci z grupy „Starszaki” i „Tygrysy” w ramach projektu „Kreatywne Przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o czym marzą” wykonały piękne jeże. Dowiedziały się jak żyją jeże, co lubią jeść i jak wyglądają małe jeżyki. A na podwórku starały się odnaleźć bohaterów dnia.

0

„Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o czym marzą!” – kontynuacja projektu

Minął pierwszy rok szkolny realizacji projektu: „Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o czym marzą!” realizowanego przez Beneficjenta Gminę Gietrzwałd.

Podsumowanie osiągniętych wskaźników i działań w roku szkolnym 2018/2019 wygląda imponująco, ale to nie znaczy, że spoczywamy na laurach w kolejnym roku realizacji projektu.

Dotychczas 152 dzieci, w tym 79 dziewcząt, 73 chłopców w wieku przedszkolnym wzięło udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu przez nauczycieli edukacji przedszkolnej,  13 nauczycieli i 1 opiekun ukończyło szkolenie „KOMPETENCJE KLUCZOWE W TEORII I W PRAKTYCE”, aż 54 rodziców, ale tylko 7 mężczyzn wzięło udział w warsztatach KREATYWNEGO RODZICA. 83 dzieci wzięło udział w zajęciach z robotyki.

Zakupiliśmy pomoce dydaktyczne i urządzenia na place zabaw na kwotę ok. 160 000,00 zł.

Ponadto każde dziecko miało zapewniony m.in. udział w wycieczkach edukacyjnych i w warsztatach kreatywnych realizowanych przez firmę Playschool z Olsztyna.

Projekt dedykowany jest dla wszystkich dzieci i rodziców/opiekunów dzieci objętych edukacją przedszkolną w przedszkolach publicznych, których organem prowadzącym jest Gmina Gietrzwałd w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020.

By osiągnąć w pełni cel projektu w roku szkolnym 2019/2020 musimy do 31 lipca 2020 r.:

– dodatkowo zrekrutować 31 dzieci w wieku przedszkolnym na zajęcia dla dzieci i 76 rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku przedszkolnym.

W związku z tym, do 16 września 2019 r. prosimy o wypełnienie i dostarczenie:

– formularzy rekrutacyjnych- dzieci rozpoczynające edukacje przedszkolną od 1 września 2019 r.,

– dzieci kontynuujące edukację przedszkolną TYLKO deklarację kontynuacji.

Zapraszamy również rodziców do udziału w warsztatach KREATYWNEGO RODZICA dla rodziców i składania formularzy zgłoszeniowych do projektu.

Dokumenty przekazujemy do: sekretariatu szkoły w ZSP w Sząbruku/ Biesalu/ Gietrzwałdzie lub do przedszkoli- do asystentów Koordynatora Projektu.

Dokumenty są dostępne: w sekretariatach szkół, w przedszkolach- wersja wydrukowana, wersja elektroniczna na poszczególnych stronach internetowych szkół.

W załączeniu szczegółowe informacje nt. zajęć dla dzieci w ramach projektu i harmonogram warsztatów dla rodziców.

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Koordynatorka projektu: Magdalena Augustyniak-Zglejc, tel. 667188995,

email: kreatywne.przedszkolaki@gietrzwald.pl


Do pobrania:

Harmonogram – warsztaty dla rodziców [PDF]

Wykaz zajęć [PDF]


Wszystkie wpisy dotyczące tej edycji projektu można znaleźć tutaj.

0
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu