Posiłki

Możliwość opłaty za obiady za dożywianie przelewem do 25 każdego miesiąca (za wrzesień do 15 września) na konto:

WBS oddział w Gietrzwałdzie

50 8857 1067 3006 0609 3943 0001

Na przelewie proszę zaznaczyć:

  • opłaty za dożywianie
  • za jaki miesiąc
  • imię i nazwisko dziecka

Opłaty za pozostałe miesiące należy wnieść do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wydawania obiadów, np: do 25 września opłata za październik.


 

Rok Miesiąc Dni Kwota Suma
2018 Wrzesień 19 2,70 zł 51,30 zł
2018 Październik 23 2,70 zł 62,10 zł
2018 Listopad 20 2,70 zł 54,00 zł
2018 Grudzień 14 2,70 zł 37,80 zł
2019 Styczeń 13 3,00 zł 39,00 zł
2019 Luty 19 3,00 zł 57,00 zł
2019 Marzec 21 3,00 zł 63,00 zł
2019 Kwiecień 18/15* 3,00 zł 54,00/45,00* zł
2019 Maj 20 3,00 zł 60,00 zł
2019 Czerwiec 13 3,00 zł 39,00 zł

* dzieci, które podczas egzaminów ósmoklasistów zostają w domu – 45,00zł, pozostałe – 54,00zł

Prosimy o dołożenie staranności przy wypełnianiu opisu przelewu (imię i nazwisko dziecka, miesiąc za jaki jest płacone).


Opłata za herbatę:
8,00 zł – cały semestr

0

Trasy dowozów uczniów

Trasa Nr I

Trasa obejmuje dowóz uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Biesalu, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gietrzwałdzie i Gminnego Gimnazjum w Gietrzwałdzie.

Szczegóły w pliku PDF: trasa I

 

Trasa Nr II

Trasa obejmuje dowóz uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sząbruku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gietrzwałdzie i Gminnego Gimnazjum w Gietrzwałdzie.

Szczegóły w pliku PDF: trasa II

 

Kurs o 13.25 nie dotyczy uczniów ZSP w Gietrzwałdzie


Trasa Nr III

Trasa obejmuje dowóz uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gietrzwałdzie

Kurs poranny – dowożenie
Miejscowość Godzina odjazdu
Tomaryny 07.25
Naglady 07.30
Naglady ul. Żurawia 07.40
Gietrzwałd 08.00
Kurs popołudniowy – odwożenie
Miejscowość Godzina odjazdu
Gietrzwałd – Naglady – Naglady, ul. Żurawia 14.25
Gietrzwałd – Tomaryny – Rapaty 14.50
0

Rekrutacja do szkoły na rok 2018/2019

Terminy:

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej – od 19 marca do 13 kwietnia 2018
  2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 7 maja 2018
  3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia – od 14 maja do 18 maja 2018
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 24 maja 2018

Wniosek do pobrania:

0
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu