Zasady zgłaszania dzieci na posiłki wydawane w ZS-P Gietrzwałd

 1. Zgłoszenie dziecka na posiłek odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. W tej sprawie należy wysłać wiadomość e-mail adres intendentkasp@gmail.comW wiadomości należy podać, w przypadku ucznia:
  imię i nazwisko zgłaszanego dziecka oraz klasę do której uczęszcza, plus numer telefonu do kontaktu;
  W przypadku wychowanków przedszkola:
  imię i nazwisko dziecka, grupę oraz posiłki, z których będzie korzystało dziecko plus numer telefonu do kontaktu.
 2. Jednorazowe zgłoszenie dziecka będzie skuteczne do momentu zgłoszenia rezygnacji. Oznacza to, że księgowość będzie naliczała odpłatność za posiłki w kolejnych okresach (miesiącach) rozliczeniowych.
 3. Rezygnacja z posiłków będzie skuteczna po przesłaniu wiadomości e-mail adres:
  intendentkasp@gmail.com z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.
 4. W przypadkach nagłych (choroba dziecka, zdarzenia losowe) nieobecność dziecka należy zgłosić najpóźniej do godz. 11:00 w dniu poprzedzającym nieobecność poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres:
  intendentkasp@gmail.com
  W przypadku poniedziałku informację taką należy wysłać do godz. 8.00 tego samego dnia.
 5. Odpłatność za posiłki od 01 września 2022 r. wynosi:
  obiad  (przedszkole, szkoła) – 5 zł
  śniadanie (przedszkole) – 3 zł,
  podwieczorek (przedszkole) – 2 zł.
 6. Odpłatność w okresach (miesiącach) rozliczeniowych ustala się mnożąc ilość dni żywieniowych przez stawkę określającą posiłki, z których będzie korzystało dziecko.
 7. Odpłatność za wrzesień 2022 r. należy wnieść do 15 września, a za kolejne okresy (miesiące rozliczeniowe) do 10 dnia każdego miesiąca.
  Odpłatności za posiłki należy dokonywać na konto ZS-P Gietrzwałd nr:
  50 8857 1067 3006 0609 3943 0001
  podając w opisie: opłata za żywienie (imię i nazwisko dziecka, klasa/grupa, miesiąc….)
 8. PROSZĘ ABY TERMIN WPŁATY BYŁ PILNOWANY. Nieterminowe regulowanie płatności może spowodować odmowę wydania dziecku posiłku, czego byśmy nie chcieli robić.

Ps. Przez najbliższy tydzień (5-9 września), do czasu zebrania wszystkich chętnych na posiłki – aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i marnowania żywności – będzie wydawane pierwsze danie (zupa).

Z poważaniem
wz. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie
Wojciech Kosiewicz

0
Rozmiar czcionki
Tryb kontrastu